ساخت صفحه لندينگ ( قسمت دوم )

چگونه يک صفحه لندينگ بسازيم : دستورالعمل مرحله به مرحله اصول يک صفحه لندينگ موفق اصول اولين قسمت مشاهده شده يا بالايي ترين قسمت طراحي سايت در قسمت قبلي در مورد فروش روزنامه ها که چگونه به صورت نيم صفحه قرار داده مي شود صحبت کرديم . اين موضوع در مورد صفحات لندينگ در طراحي سايت نيز صدق […]

آموزش سئو براي تازه کاران در سال 2019 ( قسمت سي ام )

نکته : چه نوع تبليغاتي باعث آزار کاربران مي شود ؟ عنوان ها ، تبليغات و محتواي جايگزين مزاحم ، مخرب و گمراه کننده عنوان ها ، تبليغات يا محتواي جايگزين گمراه کننده ادامه صحبت هاي گوگل در اين مبحث از سئو را با يکديگر مي خوانيم : در نگاه اول ، تبليغات يا محتواي جايگزين به […]

ساخت صفحه لندينگ

چگونه يک صفحه لندينگ بسازيم : دستورالعمل مرحله به مرحله همه کساني که از طراحي سايت شما بازديد مي کنند يک اقدام هدفمند را اجرا نمي کنند . شايد چون طراحي سايت شما به اندازه کافي جذاب نيست يا استدلال کافي در آن وجود ندارد . يک صفحه لندينگ عالي مي تواند محرکي براي اقدامات کاربران باشد . اجازه […]

آموزش سئو براي تازه کاران در سال 2019 ( قسمت بيست و نهم )

نکته : چه نوع تبليغاتي باعث آزار کاربران مي شود ؟ عنوان ها ، تبليغات و محتواي جايگزين مزاحم ، مخرب و گمراه کننده حضور برجسته محتواي جايگزين و تبليغات مزاحم گوگل در اين مبحث از سئو مي گويد : کاربران به صفحات سايت ها مي آيند تا از محتواي اصلي سئو استفاده برند . محتواي جايگزين و تبليغات […]

مراحل ارائه بازخورد موثر ( قسمت سوم )

7 مرحله براي دريافت بازخورد موثر چيست ؟ گوش کنيد و مودب باشيد در حالي که صداقت هميشه بهترين سياست در طراحي سايت است ، اين نيز مهم است ک مودب باشيد . سعي کنيد فراموش نکنيد که فردي پشت طراحي سايت قرار دارد . اگر شما داريد يک بازخورد منفي ارائه مي دهيد که چگونه آن را جمله […]

آموزش سئو براي تازه کاران در سال 2019 ( قسمت بيست و هشتم )

نکته : چه نوع تبليغاتي باعث آزار کاربران مي شود ؟ سايت شما رتبه بندي پاييني در سئو دريافت خواهد کرد اگر داراي تبليغات آزاردهنده و مزاحم باشد . همچنين محتواي ثانويه آزاردهنده نيز مي تواند از عوالي باشد که رتبه شما در سئو پايين بيايد . گوگل از سال ها پيش در مورد تبليغات اينترنتي و مزاحمت ها […]

مراحل ارائه بازخورد موثر ( قسمت دوم )

7 مرحله براي دريافت بازخورد موثر چيست ؟ در مورد هدف خود واضح باشيد خيلي از جنبه ها در طراحي سايت وجود دارد که شايد شما به آن زياد اهميت نمي دهيد . شما با توجه به جنبه هايي که شايد اهميت چنداني نداشته باشد ، از آن ها دور مي شويد . اين نوع جنبه ها […]

آموزش سئو براي تازه کاران در سال 2019 ( قسمت بيست و هفتم )

نکته : چه نوع تبليغاتي باعث آزار کاربران مي شود ؟ گوگل مي گويد : گزارش تجربه تبليغات براي اين طراحي شده است تا : تجربه هاي تبليغاتي که استاندارد هاي تبليغات بهتر را نقض مي کند ، شناسايي شود . مجموعه اي از تجربه هاي تبليغاتي در سئو که يک صنعت دارد و باعث اذيت کاربران […]

مراحل ارائه بازخورد موثر ( قسمت دوم )

7 مرحله براي دريافت بازخورد موثر چيست ؟ شفاف و ويژه باشيد مسلما مهم ترين پيشنهادي که ما مي توانيم به شما بدهيم خاص بودن در طراحي سايت است . استفاده از توضيحات مبهم مثل ” مي توانيد آن را لبه دار تر کنيد ” يا ” به اندازه کافي صاف نيست ” : اکثر اوقات باعث […]

آموزش سئو براي تازه کاران در سال 2019 ( قسمت بيست و ششم )

نکته : تجربه کاربري در دستگاه هاي متفاوت و صفحات مختلف تجربه کاربري يک قسمت بزرگ از موفقيت سئو يا بهينه سازي موتور هاي جست و جو در سال 2019 است . همچنين اين مورد به عنوان يکي از عوامل مهم در الگوريتم پانداي گوگل شناخته مي شود . وقتي که در مورد طراحي سايت در سال […]